"Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest"
/Nelson Mandela

Nu är den här - en svensk grundbok i enneagrammet!
Enneagrammet och de nio livsstrategierna lotsar läsaren genom den komplexa enneagramteorin med detaljerade beskrivningar av de nio enneagramtypernas livsstrategier. Där finns de nio personligheternas olika karakteristika, värderingar och övertygelser, hur de uppfattas av andra, av sig själva, hur dynamiken i stress- och trygghetsben ser ut liksom olika varianter av subtyper. För varje personlighetstyp beskrivs de stora variationer som visar sig inom typen beroende på hur utvecklad och trygg man är som individ. Boken visar också på vad de olika enneagramtyperna brukar behöva arbeta med i sin personliga utveckling.

Boken är kryddad med exempel från svenska förhållanden. Uttalanden från individer som tillhör de olika personlighetstyperna beskriver teorin i verkliga livet. Där finns dikter, bokcitat och artiklar som illustrerar de olika teoriavsnitten och den samsyn som finns mellan moderna svenska författares uppfattning om tillvaron och enneagrammets uråldriga visdom.

I appendix jämförs enneagrammet och MBTI´s och Belbins typologier. Där finns också en beskrivning av NLP och av Karen Horneys tre olika sociala stilar och hur de uppträder hos enneagramtyperna.

Boken säljs både i bokhandeln, på nätet och på Enneagramskolans olika aktiviteter.

Jag önskar dig verklig nytta och glädje av boken.
Den kan hjälpa oss alla att öppna våra ögon och våra hjärtan.

Elisabeth Wiktorén / författare