Enneagrammet – nio personliga möten
Upplev de nio enneagramtyperna livs levande i denna film! 

Charlotte Berglin, Scarlet Film, och Elisabeth Wiktorén, Enneagramskolan, har gjort en intervjufilm om de nio enneagramtyperna. Den består av nio tio-minuters intervjuer med två personer från varje enneagramtyp. Dessutom finns en kortversion på två minuter per typ.

Filmen illustrerar, på ett strukturerat och tydligt sätt, hur de nio enneagramtyperna hanterar sina respektive teman, övertygelser och drivkrafter – både positiva och negativa, och hur de ser på sig själva, på andra och på tillvaron.

Möt dessa personer, lyssna på deras berättelser och få en djupare förståelse
för vad olikheterna mellan de nio enneagramtyperna faktiskt handlar om!

Scarlet film säljer filmen, beställ den direkt här. (Ange antal, ditt namn och adress dit filmen ska skickas.
Filmen kostar 250 kr inkl moms. Frakt tillkommer.)