2019
Datum*TidAktivitet
 
*Avser startdatum för kurser som varar mer än en dag